سرور idom

محل نمایش تبلیغات شما محل نمایش تبلیغات شما
ای پی سرور / Server IP

ای پی سرور / Server IP

Server IP address

23.88.73.88:10644

23.88.73.88:10841

23.88.73.88:10964


برای ورود به سرور از آیپی های بالا استفاده نماید.

* جهت آموزش و ورود به سرور کلیک نماید.

.The above IPs are used to enter the server

. Click for training and login to the server *آرشیو